Bureau

Hoogte Twee Architecten

Hoogte Twee Architecten Arnhem is een energieke organisatie. Het kantoor in Arnhem staat onder leiding van ir. Peter Groot. Wij bieden een prettige werkomgeving waar onze medewerkers volop de kans krijgen om hun ambities tot bloei te laten komen.

Door eigen stedenbouwkundig-, architectuur- en materiaal onderzoek stimuleren wij creatieve en inventieve ontwerpoplossingen. Hoogte Twee is lid van het BNA. Daarnaast spelen wij een actieve rol in het architectuuronderwijs aan Academie voor Bouwkunst en Technische Universiteiten. Ook dragen wij bij aan het architectuurklimaat in de regio door betrokkenheid bij de architectuurcentra CASA Arnhem en ACN Nijmegen.

Hoogte Twee Architecten Arnhem opereert flexibel. Wij hebben samenwerkingsverbanden met ervaren facilitaire bureau's en laten ons bijstaan door gerenommeerde adviseurs waardoor wij opgaven van elk formaat aankunnen. Kundig, vaardig en snel. Procesbewaking en planning krijgen daarbij de broodnodige aandacht.

Onze ontwerpen vallen op door hun belevingswaarde. Stad, huis of werkplek: de ruimtelijkheid is verrassend, de lichtval langs de gevel subtiel en de textuur maakt de gekozen materialen bijna aaibaar. Zorgvuldig omgaan met energie en grondstoffen is voor ons vanzelfsprekend. Duurzaamheid wordt een minstens zo grote dienst bewezen doordat mensen zich jaar na jaar in onze ontwerpen thuis voelen.

Visie

Bouwen heeft alles te maken met het beleven van ruimte. Hoogte Twee Architecten Arnhem, maakt ontwerpen die verrassen zonder te imponeren. Ontwerpen die uitstralen dat met aandacht naar de omgeving is gekeken. Waarin gespeeld wordt met nuances. En waarin duurzaamheid, ambachtelijkheid en inventiviteit tastbare details voortbrengen. Het onverwachte krijgt de ruimte.

De aanpak van ons architectenbureau is erop gericht de opdracht te ondervragen en door te dringen tot de achtergronden van de opgave. Juist de details van de schijnbaar vanzelfsprekende onderdelen van het dagelijks leven vertellen het verhaal dat aan de basis ligt van een op maat gesneden ontwerp. Wij kijken verder dan de optelsom van vierkante meters. Want veel belangrijker dan de gebruikelijke functionele eisen zijn de persoonlijke verlanglijstjes, voorkeuren en dromen.

Gedreven

Hoogte Twee Architecten stort zich vol overgave op projecten. We voelen ons nauw betrokken bij wat er om ons heen speelt: bij de mensen, in de omgeving en op de bouwplaats. Dat geeft diepgang, inzicht en energie aan onze ontwerpen. Ons enthousiasme werkt aanstekelijk, waardoor ideeën gaan leven en onverwachte oplossingen werkelijkheid kunnen worden.

Deskundig

Hoogte Twee Architecten deelt kennis van zaken. Wij onderzoeken en verbeelden mogelijkheden. Met een heldere analyse als basis stimuleren wij de uitwisseling van ideeën en leggen onvermoede verbanden bloot. Intensief contact met gebruikers maakt dat onze gebouwen prettig functioneren en tot de verbeelding spreken. Wij zetten onze expertise in als katalysator voor een rijk ontwerp.

Aanpakken

De processen van vandaag verlopen zelden rechtlijnig. Dat vraagt om daadkracht. Hoogte Twee Architecten is ondernemend. Intensief contact tijdens het project houdt iedereen scherp. Zo houden wij onze plannen op koers en slagen wij er samen in ze op tijd te volbrengen.

Vakmanschap

Ontwerpen is een vak. Al onze kennis van het bouwen integreren wij in onze ontwerpen. Materiaalkennis en inzicht in uitvoeringstechniek zorgen voor deugdelijke details die zeggingskracht geven aan onze ontwerpen. Hoogte Twee Architecten verbindt nieuwe technieken en ambachtelijke kwaliteit.

Hoogte Twee Bureau voor Architectuur en Stedebouw Arnhem

Het onverwachte krijgt de ruimte

Hoogte Twee Bureau voor Architectuur en Stedebouw Arnhem

Bedrijfsruimte van Hoogte Twee Architectuur en Stedebouw Arnhem