Departement Tijdelijke Ordening

Het Departement Tijdelijke Ordening (DTO) is een compact team van deskundigen die opereren binnen het vakgebied van de stedelijke transitie en ruimtelijke innovatie. Het versterken van bestaande ruimtelijke kwaliteiten, selectief toevoegen van elementen, experimenteren met nieuwe functies en samenwerken met lokale ondernemers en bewoners vormen de ingrediënten voor de gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. DTO is een initiatief van Peter Groot (Hoogte Twee Architecten) en Edwin Verdurmen (CASA) en het team is aangevuld met Steve Swiggers en Christiaan Holland.

Coehoorn Centraal

In Coehoorn wordt kennis opgebouwd over nieuwe vormen van revitalisering van wijken in een stedelijke omgeving. Daarbij is het "vullen" van leegstand nevendoel. Hoofddoel is de hernieuwde vitaliteit van de wijk, stap voor stap. Coehoorn Centraal laat zien dat een wijk waar meerdere stedelijke functies elkaar versterken, een aantrekkelijker stedelijk milieu oplevert. In een vitale wijk gaan wonen, werken en vermaken samen.

Departement Tijdelijke Ordening De Dwaler Jibbe Willems Sinds 1416

Rijnloper

Een poëtische dwaaltocht door Rijnboog Arnhem

De Rijnloper is een visueel-literair project dat in samenwerking met Sinds 1416 ontwerpers en schrijver Jibbe Willems is uitgevoerd. Citaten uit de verhalen van een ‘dwaler’ zijn zichtbaar gemaakt in de publieke ruimte en dagen de beschouwer uit met andere ogen naar het gebied te kijken. Tezamen vormen de citaten een nieuwe route door het te ontwikkelen gebied.

Departement Tijdelijke Ordening Bartokpark feestaardvarken Rozet Arnhem

Bartokpark

Tijdelijk stadspark met feestaardvarken van Florentijn Hofman

Begin 2012 lag er in Arnhem een naargeestig braakliggend terrein grenzend aan het winkelhart. Nadat de ontwikkelingen van het gebied vlak na de sloop van de oude bebouwing waren komen stil te liggen bleef de omgeving zitten met een rotte kies pal tegenover het in aanbouw zijnde Rozet (kenniskluster). DTO zag kansen en ontwierp samen metburo Harro het Bartokpark, een mini stukje Veluwe. Door het enthousiasme van alle betrokkenen was binnen 3 maanden tijd het nieuwe stadspark gerealiseerd en in de armen gesloten door de Arnhemmers.
In 2013 vond kunstenaar Florentijn Hofman tijdens zijn zoektocht het Bartokpark de perfecte locatie voor het beeld dat het 100-jarige Burgers Zoo aan de stad wilde schenken. Het park werd vergroot en nu vlijt zijn Feestaardvarken zich in het landschap en is een stuk achterkant van de stad getransformeerd tot een stedelijke hotspot. Dat het Bartokpark op de cover stond van het jaarboek landschapsarchitectuur laat zien dat organische ontwikkeling, en met name deze die start vanuit de 'tijdelijkheid', zijn plek verdient als instrument voor de ontwikkeling van de stad. Het is geen pauzelandschap, geen wachten op iets beters of definitiefs maar een aanzet tot the next step.