Brede School Luchen (Geldrop-Mierlo)

Nestkasten Ons ontwerp voor Brede School Luchen biedt niet alleen onderdak aan basisschool ’t Schrijverke, peuterspeelzaal De Mierenhoop en kinderdagverblijf Dolfijn. De eerste nestkasten voor gierzwaluwen, mussen en vleermuizen zijn ingemetseld. En het dak? Daar groeit straks een vlinder- en insectenvriendelijk kruiden-sedummengsel! Een goede samenwerking met stadsvogeladviseur Jochem Kuhnen van Vogelbescherming NL