Brede School Schuttersplein

De Gorinchemse wijk Stalkaarsen krijgt een nieuwe Brede School Schuttersplein. Direct na de zomer starten we met de gesprekken met de gebruikers en met ontwerpen.

In het multifunctionele gebouw zullen Basisschool "Samen Onderweg", ZMLK-school
"De Cirkel", Stichting Arkelstad, Kinderopvang en BSO SKG, Syndion en een gymzaal ondergebracht worden. Wellicht zal de Vrije Evangelische Gemeente ook onderdak vinden in het nieuwe complex.

De ambities voor duurzaamheid en energiezuinigheid liggen hoog.