Cor Tiemens afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst Arnhem

Het project de Poldergasfabriek is een biomassavergistingsinstallatie in de polder Gnephoek in het Groene Hart. Het geeft antwoord op de toenemende bedreigingen van het cultuurlandschap zoals de verstening, het verdwijnen van agrariƫrs en de dreiging van de stijgende zeewaterspiegel. Door in het landschap energiegewassen te verbouwen en deze vervolgens om te zetten tot CO2-neutrale energie wordt op een duurzame en passende manier voorkomen dat het typische cultuurlandschap verloren gaat.