Het Departement Tijdelijke Ordening

Een stad is nooit af, altijd wordt er gewerkt aan vernieuwing, uitbreiding of onderhoud. Complexe processen die vaak meerdere jaren duren waardoor soms hele gebieden voor een langere tijd in onbruik zijn. Oude gebruikers zijn vertrokken en de nieuwe komen pas na voltooiing.
Doorgaans ervaren eigenaren, gebruikers, bewoners en omwonenden deze tijd als een negatieve periode.
Het Departement Tijdelijke Ordening (DTO) wil deze bedreiging voor de leefbaarheid in de stad ombuigen tot een kans door de overgangsfase niet als hinderlijk te zien maar juist als een waardevolle culturele manifestatie; die van de verandering, het (her)ontdekken, het maken en het worden. Culturele initiatieven, architecten, kunstenaars, ontwerpers en andere creatieve ondernemers gebruiken en programmeren de overgangsfase en zijn zo bij uitstek in staat om bijzondere kwaliteiten van de plek te ontdekken en zichtbaar te maken.DTO is een initiatief van Edwin Verdurmen (CASA) en Peter Groot (Hoogte Twee Architecten)