Kolping-Nijmegen

Deze week hebben we met team Hendriks Bouw en Ontwikkeling ons ontwerp gepresenteerd voor de herstructurering van de Kolpingbuurt Nijmegen. Renovatie, nieuwbouw, openbare ruimte, verduurzaming én een sociaal plan hebben we samen uitgewerkt tot een integrale aanpak. Bouwen met de buurt en voor de buurt. Stoere levensloopbestendige appartementen, kloeke woon- werkwoningen en betaalbare gezinswoningen maken de wijk klaar voor de volgende 65 jaar.