Made In Arnhem & Locatie Lent

Als toegepaste kunst bevindt de architectuur zich op het scherpst van de snede wanneer het gaat om het spanningsveld tussen realisatie en concept. Juist in dit spanningsveld tussen de voorbedachte esthetiek enerzijds en het bouwen (maken) als professie anderzijds zoekt Hoogte Twee fascinatie en inspiratie. Van oudsher hebben architecten kleine bouwwerken gebruikt om te experimenteren met ruimtes van een beperkte schaal en omvang, details, materiaal en vorm. Middels kleine compacte opgaven is het mogelijk om de wisselwerking tussen maken en waarnemen eigenhandig en tot in detail te ervaren.
In het kader van de manifestaties Made in Arnhem en Locatie Lent zal Hoogte Twee in september eigenhandig twee paviljoens realiseren; een opblaasbare recreatie woning in Showroom Arnhem en het B(h)uis in het Architectuur Centrum Nijmegen.