MP Fence

Multi Purpose Fence

Hoogte Twee Bureau voor Architectuur en Stedebouw Arnhem

De vraag om een multi-functioneel hekwerk dat meer is dan een afscheiding is vertaald naar een concept waarbij de doorsnede van het hek geleidelijk transformeert van functie naar functie. Van een hoog hek naar een lage zitbank naar laag hek naar fietsenrek naar klimobject naar klimgroenbegeleider naar......
De verschillende functiemodules zijn door schakelmodules oneindig te koppelen waardoor er een oneindige reeks van hekken kan worden samengesteld.

Hoogte Twee Bureau voor Architectuur en Stedebouw Arnhem
Hoogte Twee Bureau voor Architectuur en Stedebouw Arnhem


Status: Opgeleverd
Ontwerpjaar: 2013
Projectteam: ir. Peter Groot, Rudi Koster (MArch)
Aannemer: Gelmo
Fotografie: Studio Braaf