WOC Nijmegen

Wijkontmoetingscentrum Nijmegen

Hoogte Twee Bureau voor Architectuur en Stedebouw Arnhem
Hoogte Twee Bureau voor Architectuur en Stedebouw Arnhem
Hoogte Twee Bureau voor Architectuur en Stedebouw Arnhem

Opgave De opgave voor een Wijkontmoetingscentrum in het Willemskwartier te Nijmegen heeft ons uitgedaagd openbaarheid en laagdrempeligheid in het hele ontwerp te verweven.

Ontmoeting Het publieke domein, waar alledaagse ontmoetingen plaatsvinden, begint bij het tuinhek van elke woning. Wij vatten het Wijkontmoetingscentrum op als één van de vele plekken voor ontmoeting in het Willemskwartier. De vertrouwde en alledaagse inrichting van de straat, zoals we die door de hele wijk heen ontwerpen, loopt naadloos door in het WOC. De binnenruimte wordt op deze manier een overdekte voortzetting van de omringende publieke buitenruimte.

Relatie Verschillende plekken onderscheiden zich van elkaar door hoogteverschillen en afstand, zichtrelaties en afstand. Ruimte en transparantie worden zo ingezet om de mate van openbaarheid en de gebruiksmogelijkheden van onderdelen te definiëren. Een groot scala aan routes, met ieder een eigen status en uitstraling, legt verbindingen tussen plekken in de wijk en met functies in het WOC onderling: achterommetjes en gebruikersingangen voor de habitué, dwarsverbanden en sluipwegen, interne doorsteekjes en een formele entree voor bijzondere gelegenheden.

Het WOC biedt ruimte aan een kinderdagverblijf, een ouder-kindcentrum, de jeugdgezondheidszorg en GGD, een buurthuis, een basisschool en een sportvoorziening. Het daklandschap dient als speelplein voor de school.

Hoogte Twee Bureau voor Architectuur en Stedebouw Arnhem
Hoogte Twee Bureau voor Architectuur en Stedebouw Arnhem
Hoogte Twee Bureau voor Architectuur en Stedebouw Arnhem
Hoogte Twee Bureau voor Architectuur en Stedebouw Arnhem

Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen
Status: Ontwerp
Ontwerpjaar: 2004
Projectteam: ir. Martin-Paul Neys, ir. Peter Groot, ir. Erwin Schot
Adviseurs: Plan de Campagne – Ed Joosting Bunk

Kinderdagverblijf,
ouder-kindcentrum,
jeugdgezondheidszorg en GGD,
buurthuis,
basisschool
en een sportvoorziening