Zorgappartementen Jonas

26 zorgappartementen RIBW

Hoogte Twee Bureau voor Architectuur en Stedebouw Arnhem
Hoogte Twee Bureau voor Architectuur en Stedebouw Arnhem
Hoogte Twee Bureau voor Architectuur en Stedebouw Arnhem

begane grond

Vanuit de provinciale regeling "functieverandering Agrarische bebouwing" is een ontwerp gemaakt voor een woonzorg-accomodatie voor het RIBW. Het programma bestaat uit 26 zorgappartementen voor intramurale zorg en kortdurende opvang met een viertal centrale huiskamers voorzien van de nodige ondersteundende functies.

Vanuit de ruimte-voor-ruimte regeling is het mogelijk om 50% van de footprint van de bestaande agrarische bebouwing om te zetten in een nieuwe functie. Het relatief grote programma maakte het noodzakelijk om tweelaags te bouwen zodat binnen de maximaal gestelde footprint te blijven.
De nieuwe woonfunctie bevindt zich in een nadrukkelijk agrarische omgeving. Het inpassen van de nieuwbouw in zijn omgeving met behoudt van een eigen identiteit was een belangrijke uitgangspunt. Het kaplandschap is ingezet om enerzijds een eigen identiteit te verkrijgen en anderzijds dienst te doen als een abstracte weergave van aaneengebouwde losse schuren op het boerenerf. In het onwerp is uitvoerig stilgestaan bij de maakbaarheid van het gebouw. Het ogenschijnlijk complexe daklandschap bestaat uit drie verschillende dakelementen die als een scharnierkap op de bouwmuren worden geplaatst.

Vanuit de gedachte dat wonen, zorg en welzijn gescheiden dient te zijn is gezocht naar een optimale indeling voor het woongebouw waarbij de verschillende zorgintensiteit per cliƫnt kan worden ingevuld. De optimale indeling bevindt zich tusseneen massaal wooncomplex waarbij de zorg nadrukkelijk aanwezig is en vrijstaande woningen met een te nadrukkelijke scheiding tussen wonen en zorg.
Doordat de ondersteunende zorgfuncties zoals de slaapwacht, personeels- en kantoorruimtes aan de uiteindes van de volumes te plaatsen ontstaat er vanwege de verschillende afstanden tussen de zorgplaatsen en de zorgfuncties automatisch een verloop in variatie in zorg.

Hoogte Twee Bureau voor Architectuur en Stedebouw Arnhem

Dak opgebouwd uit drie elementen

Hoogte Twee Bureau voor Architectuur en Stedebouw Arnhem
Hoogte Twee Bureau voor Architectuur en Stedebouw Arnhem
Hoogte Twee Bureau voor Architectuur en Stedebouw Arnhem

eerste verdieping

Opdrachtgever: Particulier
Ontwerpjaar: 2006
Projectteam: ir. Martin-Paul Neys, Cor Tiemens (MArch)